Contactgroep Giften

In October 2002 handigde de Contactgroep Giften haar Rapport over aan de Minister van Financieà«n waarmee een einde kwam aan 18 maanden intensieve arbeid. De Aanbevelingen van de Contactgroep Giften werden door de Minister globaal aanvaard en een meerderheid ervan werd in mei 2006 bij Omzendbrief (Ci.RH.26/567.400 - AOIF16/2006) bekrachtigd.

Lees het Rapport

(Lees het Rapport in het Frans)