Kandidatuur & Lidgeld

De kandidatuur van uw vereniging kan ingediend worden aan de hand van het daartoe bestemde formulier (zie verder ’Aanvraag tot lidmaatschap’).

Daarbij voegt u:
- de kopie van uw statuten,
- de toelating van de Minister van Financià«n,
- het laatste jaarverslag en het laatste financieel rapport,
- een aantal recente fondsenwervingboodschappen van uw vereniging.

Lees, voor meer details over de procedure, de Statuten en de Ethische Code

Lidgeld

De jaarlijkse ledenbijdrage staat in verhouding tot de ingezamelde fondsen van uw vereniging (subsidies niet inbegrepen).

(beslissing van de Algemene Vergadering van 27.03.2015)