Ons Label

Het Label van de VEF

De VEF is een Belgische nationale vereniging. Het label werd dus in het Nederlands en in het Frans ontwikkeld.
Dit label duidt aan dat de organisatie die het bezigt zich aansluit bij de Deontologische Code en dus lid is van de VEF. Voor het publiek staat het voor beheerskwaliteit, voor transparantie. Het geeft aan dat deze vereniging vertrouwd kan worden.
Om op het gedrag van haar leden toe te zien vervult het Toezichtcomité van de VEF een aantal taken zoals het nakijken van de lidmaatschapsaanvragen, het controleren van de jaarlijks ontvangen rapporten en het onderzoek van klachten die er tegen haar leden ingediend zouden kunnen worden.