Regels, reglementen en statuten

De stichtende documenten van de VEF

De struktuur en de werking van de VEF zijn gefundeerd op een aantal basisteksten:

- De statuten
- De Ethische Code
- Het Huishoudelijk Reglement (HR)
- De Balans en andere documenten van transparantie

Zowel statuten, Ethische Code als HR zijn sedert het ontstaan van de VEF in 1996 geà«volueerd. De teksten die momenteel van toepassing zijn, werden aanvaard door de Algemene Vergadering van de VEF vzw in 2005 (Statuten),op 30 maart 2009 (Code) en op 27 maart 2015 (HR).

In 2005 heeft de VEF een bemiddelende rol gespeeld voor het opstellen van een Handvest voor Directe Dialoog; sindsdien wordt dit bijna jaarlijks geà«valueerd en indien nodig aangepast.

De VEF heeft in de loop van 2014 eveneens een Richtlijn helpen tot stand komen in verband met het werven van schenkers met een Europese domicilià«ring (SDD-mandaat).