momentum2give

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, organiseerde Momentum2Give, "Staten-Generaal van de Vrijgevigheid", op donderdag 8 mei 2014 in de Koninklijke Bibliotheek van Belgià«.

Deze Staten-Generaal beoogde actoren en stakeholders in ons land samen te brengen om een krachtig momentum te creà«ren en de rangen te sluiten rond een aantal beleidsprioriteiten ter ondersteuning van de vrijgevigheid voor het ’maatschappelijk belang’.
De sector, zoals bedoeld door de initiatiefnemers, is een geheel van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, die onder andere dankzij de vrijgevigheid van de bevolking, middelen verwerven om hun doelstelling van algemeen belang te realiseren.
Op basis van een Memorandum en van debat en uitwisseling, wilde Momentum2Give leiden tot het formuleren van prioriteiten, gericht aan de regeringen voortgekomen uit de federale en regionale verkiezingen op 25 mei 2014.

Partners

Het Belgisch Netwerk van Stichtingen, Give Wisely, ngo-federatie, het Observatorium van het Verenigingsleven, Prométhéa, SOCIALware, testament.be.

Definitie en doelstellingen

Wat is Momentum2Give?
Momentum2Give, of de Staten-Generaal van de vrijgevigheid, betekende hét moment om actoren en stakeholders rond vrijgevigheid in ons land samen te brengen en om een krachtig momentum te creà«ren. Gefaciliteerd door VEF-AERF en gedragen door de not-for-profit-sector, academici en experten, wilden de Staten-Generaal een aantal beleidsprioriteiten in verband met vrijgevigheid voor de not-for-profitsector presenteren aan stakeholders, politici en pers.

Wat is de not-for-profitsector?
De not-for-profitsector zoals bedoeld door de initiatiefnemers van de Staten-Generaal, is een geheel van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, die onder meer dankzij de vrijgevigheid van de bevolking, middelen verwerven om hun doelstelling van algemeen belang te realiseren. Deze definitie omvat organisaties die uitsluitend op basis van vrijwilligerswerk werken, maar omvat niet de instellingen voor gezondheidszorgsector noch het onderwijs.

Doelstelling en middelen
Met de Staten-Generaal wilde de VEF een politiek en een maatschappelijk draagvlak creà«ren rond haar doelstellingen en een duidelijk en krachtig signaal geven over de beleidsmaterie die cruciaal is voor de Belgische vrijgevigheid.
Op basis van een Memorandum, gericht op de Federale en Regionale verkiezingen op 25 mei 2014, beoogden de Staten-Generaal debat en uitwisseling over de prioriteiten, met maximaal politiek en media-impact.
Doelgroep: Politici, pers, academici, actoren, stakeholders en experts.
Met het oog op de Staten-Generaal van de Vrijgevigheid, wordt informatie verschaft over:
- de betrokken sectoren
- hun maatschappelijk en socio-economisch belang
- de impact van de not-for-profitsector op het aanbod van diensten, op de tewerkstelling, fiscaal, enz.
Wat ondernomen wordt op elk van deze domeinen, met vrijwilligers en beroepskrachten, met engagement en expertise, met doorzettingsvermogen en innovatie, zijn doorgaans maatschappelijk relevante initiatieven die verdienen aangemoedigd en financieel gesteund te worden door de overheid zowel als door de bevolking.