Beschrijving

De "Wereldvereniging Hulp aan Kinderen" (Association Mondiale des Amis de l’Enfance) werd onder de bezielende kracht van Prinses Grace opgericht te Monaco in 1964. Het is een vereniging zonder winstgevend doel die op heden een twintigtal nationale afdelingen omvat, vooral in Europa en Afrika.

Haar doelstelling
Materiële en morele ondersteuning te geven aan kansarme kinderen, zowel in België als in het buitenland.


Haar werkwijze

AMADE, die geniet van het consultatief statuut bij UNESCO en de Raad van Europa, spant zich in om het welzijn van kinderen te bevorderen bij deze internationale instellingen en het publiek, onder meer door publicaties en colloquia (over bio-ethiek, misdaden tegen kinderen, geweld op televisie, gebruik van internet door pedofielen, enz. ). Op materieel vlak doet AMADE beroep op de vrijgevigheid van haar leden en sympathisanten, zodat zij financiële hulp kan bieden aan families die gebukt gaan onder lasten die zij niet alleen kunnen dragen, bij voorbeeld wanneer kinderen gehandicapt zijn of aan ernstige ziekten lijden en dure behandelingen nodig hebben.