Beschrijving

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. De dieren zijn een bron van voedsel en inkomsten, ze dienen als trekkracht op het veld, voor vervoer en bemesting van de akkers. Vee is sociaal belangrijk en maakt integraal deel uit van het gezin. Maar de dierengezondheidszorg in Afrika is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt.

De ngo Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert de toegang tot dierengezondheidszorg en veemarkten, leidt lokale veeboeren op, legt voorraden veevoeder aan en verbetert het beheer van water en grasland. Door het vee te verzorgen en hun productie te verhogen, gaan we samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede. Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de mensen dat ook!