Omschrijving

ADRA of "Adventist Development and Relief Agency", is een humanitaire christelijke vereniging opgericht in 1984.

Haar actieterreinen zijn:

- De voedselveiligheid;

- De gezondheid;

- De opvoeding;

- Water, de sanering en de hygiëne;

- De economische ontwikkeling;

- Noodhulp;

- Het reduceren van de risico’s bij rampen.

Haar missie:
De meest kwetsbare mensen ondersteunen om zo een eerlijke en positieve verandering te scheppen door middel van partnerschappen en verantwoorde acties. Voor iedereen, overal, zonder enig onderscheid…

Haar werkwijze:
In de vorm van een professioneel netwerk van onafhankelijke bureaus, aanwezig in 131 landen. Deskundigheid, doeltreffendheid, integriteit en transparantie zijn de sleutelbegrippen van de organisatie. De actie van ADRA overschrijdt de barrières om te versterken en een stem te geven aan gemarginaliseerde en vergeten mensen om meetbare, gedocumenteerde en duurzame veranderingen te garanderen in de levens van de mensen en binnen de maatschappij.

Haar partners:
Het gaat hier om een niet complete lijst van de partners van de organisatie zowel op internationaal als plaatselijk vlak.

- Australië: Ministerie van Buitenlandse zaken;

- Canada: "Global affairs Canada";

- Duitsland: Federaal Ministerie voor de economische samenwerking en ontwikkeling;

- Nederland: Ministerie van Buitenlandse zaken;

- Verenigde Staten: Amerikaans agentschap voor de Internationale ontwikkeling;

- …

En de Verenigde Naties! ADRA is partner van talrijke agentschappen van de Verenigde Naties in verschillende landen. UNHCR in Syrië, UNICEF in Tsjaad, PAM in Oekraïne, etc. Het totaal van deze samenwerking: 90 projecten – 2 441 270 begunstigden – 32 045 660 $

Deze lijst reflecteert het vertrouwen dat de instellingen in het werk van ADRA stellen. Ze benadrukt de onafhankelijkheid en de integriteit van de organisatie zowel op het terrein als in haar werking.