Ethische Code

Iedere vereniging met sociale, humanitaire of culturele finaliteit, is voortdurend op zoek naar middelen om haar doelstellingen te verwezenlijken: subsidies van de overheid en giften dankzij de vrijgevigheid van de bevolking.
Beroep doen op de solidariteit en de nobele gevoelens van mensen om fondsen te werven duldt geen enkele vorm van verraad. Beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek stemt overeen met een soort moreel contract tussen twee partijen, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.
Schenkers worden evenwel steeds vaker benaderd om te geven en dit soms op een manier die hen in verwarring brengt; vandaar dat ze zich af en toe vragen stellen of hun twijfels uitdrukken.
Soms wordt een klimaat van verdachtmaking geschapen of versterkt door pers en media of krijgt het een politieke dimensie naar aanleiding van een parlementaire vraag.
Precies omdat er geen wettelijk kader bestaat dat het respecteren van ethische waarden waarborgt, heeft een eerste kern van verenigingen in 1996 het initiatief genomen om de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) op te zetten. Vandaag onderschrijven ongeveer 120 organisaties van diverse omvang de Code die door de VEF wordt voorgesteld en aldus getuigen ze van hun bereidheid tot transplantatie.

Een ethische code die uw vereniging valoriseert
Deze Code, opgeteld door VEF en aanvaard door haar leden, behandelt vooral de deontologische aspecten in verband met oproepen tot vrijgevigheid van de bevolking:

- kwaliteit van documenten en boodschappen (*) die nodig zijn om het recht op informatie van de schenker en de transparantie van de rekeningen te verzekeren;

- duidelijkheid van bestemming van de ingezamelde gelden;

- respect voor de wil en de goodwill van de schenkers;

- strikte methodes van fondsenwerving (met inbegrip van het beheer van gegevensbestanden).