Onthaal


Een aantal sociale en humanitaire organisaties die "beroep doen op de publieke vrijgevigheid", hebben op 6 juni 1996 de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving" opgericht en een Ethische Code aanvaard.
De Vereniging beschikt eveneens over een controle-orgaan, ingeschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Dit alles betekent het eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land.

Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF) aan de Belgische bevolking waarborgen bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen.

Contacts:
- Geert Robberechts, secretaris-generaal
Gsm: 0475/477.192 - dir@vef-aerf.be
- Annelies Van Hamme, secretariaats- en communicatiemedewerker
Bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag
Tél: 02/225.43.29 - Gsm: 0471/22.77.09 - secr@vef-aerf.be

- VEF vzw bureau : Kruidtuinstraat 75 1210 Brussel - info@vef-aerf.be

Raad van Bestuur VEF (vanaf 29/11/2018):