Open Brief aan de leden van het Federaal Parlement

Woensdag 24 april stemt de Kamer over een Wetsvoorstel dat verenigingen en stichtingen zou verplichten om een register bij te houden voor giften van en naar het buitenland. Deze maatregel is een bijkomende administratieve last, die bovendien zijn doel volkomen voorbijschiet. Onze argumenten vind je in bijgaande Open bief aan alle Parlementsleden.