Opvolgingsgroep M2G

Mede op basis van de conclusies van Momentum2Give, Staten-Generaal van de vrijgevigheid op 8 mei 2014, werd een Memorandum goedgekeurd, waarmee de VEF, als spreekbuis van de sector, haar prioriteiten wil formuleren ten behoeve van de nieuwe federale en regionale regeringen.
Dit Memorandum is geen eindpunt, maar een aanzet en basis voor aanpassingen van het wettelijk en fiscaal kader, teneinde de vrijgevigheid verder aan te moedigen en kansen te geven.
Voor de verdere uitwerking, heeft de Raad van Bestuur van VEF mandaat gegeven aan een Opvolgingsgroep van Momentum2Give, die de coördinatie waarneemt van Werkgroepen rond vier beleidsprioriteiten, die in het Memorandum naar voor werden geschoven:
1. Werkgroep Statuut "maatschappelijk belang" en installatie van een gemengde Commissie voor erkenning van het ’maatschappelijk belang’ van vzw’s en stichtingen;
2. Werkgroep Transparantie en Rekeningstelsel;
3. Werkgroep Bedrijfsmecenaat;
4. Werkgroep Schenkingen en Legaten
De leden van de verschillende werkgroepen hebben expertise en ervaring in het specifieke domein en/of de vrijgevigheid van de bevolking.
De Werkgroepen functioneren volgens Referentietermen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VEF.

Online bekijken : Momentum2give