Persbericht: Aantrekkelijker belastingaftrek voor giften moet vrijgevigheid stimuleren in tijden van Covid-19

Brussel, 13-06-2020 - De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in de loop van 2020 wordt opgetrokken van 45 naar 60%.
Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving hoopt dat deze aanpassingen onze medeburgers tijdens komende weken zal aanmoedigen en de vrijgevigheid van de bevolking nog een flinke ‘boost’ zal geven, ten voordele van het maatschappelijk belang.

De beslissing van 12 juni van de uitgebreide Kern maakt deel uit van de steunmaatregelen in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Zij is “gericht op de vrijwilligerssector en zal NGO’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis”.

Vele verenigingen en stichtingen die werken voor het maatschappelijk belang en sterk afhankelijk zijn van de vrijgevigheid van de bevolking, ondergaan de Corona-crisis erg moeizaam. Vandaar dat de sectororganisatie ‘Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw’ om deze maatregel gevraagd had. De VEF is verheugd dat de leden van uitgebreide Kern de oproep van de sector hebben gehoord.

Erik Todts, voorzitter +32 476 982404
Geert Robberechts, algemeen-secretaris +32 475 477192