Persbericht: Erfrechten voor goede doelen: eindelijk "nultarief" voor Vlaanderen

Brussel, 21 september 2020

Vrijdag 18 september besliste de Vlaamse regering onverwachts om wilsbeschikkingen ten voordele van goede doelen-organisaties die openvallen na 1 juli 2021, volledig vrij te stellen van erfrechten. Ook schenkingen aan goede doelen worden vanaf dan niet langer belast.

Met dit besluit is het Vlaams gewest het eerste dat positief heeft geantwoord op de -sinds 2008- vaak herhaalde vraag vanwege de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw aan alle drie de gewesten in ons land, om het "nultarief" in te voeren.

Lees het volledige persbericht hieronder: