Persbericht: Relance dankzij tijdelijke verhoging van belastingaftrek voor giften

2 juni 2020

Talloze verenigingen en stichtingen die werken voor het ‘maatschappelijk belang’ ondergaan moeizaam de crisis. Het grootste deel moest activiteiten en verbintenissen uitstellen of schrappen en personeel technisch werkloos maken. Vrijwel alle verenigingen hebben te kampen met structurele inkomstenverliezen, terwijl de vaste kosten nauwelijks dalen.

De sectororganisatie ‘Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw’ pleit voor een stimulerende maatregel, in het kader van het Relanceplan van de Regering : de belastingvermindering voor giften, gedaan in 2020 en 2021 aan erkende instellingen, optrekken van 45 naar 60%.

Dergelijke investering in het algemeen belang, met terugverdieneffect en zonder extra uitgaven vanwege de overheid, kan de negatieve impact van de Corona-crisis enigszins milderen.

Erik Todts, voorzitter +32 476 982404
Geert Robberechts, algemeen-secretaris +32 475 477192

Persbericht 02 06 2020 - Verhoging belastingaftrek