Schrijf u in! Congres VEF "Een half jaar GDPR: een eerste evaluatie”

Via deze link kan u zich inschrijven voor het tweejaarlijkse congres van de VEF, op 29 november in Brussel.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw (V.E.F.) organiseert op 29 november 2018 haar tweejaarlijks congres, met als thema “Een half jaar GDPR: een eerste evaluatie”.
In de eerste jaarhelft was er een stijgende spanning, zelfs een lichte paniekstemming, naar de inwerkingtreding van een nieuwe Europese richtlijn op 25 mei: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) zou het omgaan met privacy-gegevens totaal omgooien. Sommigen gewaagden van een vergelijkbare situatie als met de beruchte Millenium-bug. Tal van (vaak nieuwe) specialisten wierpen zich op om de verenigingen te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.
Was dit terecht? Wat verandert er voor de verenigingen die een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking? Zijn er al “goede voorbeelden” om na te volgen? Hoe ziet de situatie eruit na een half jaar?
Dit zijn de thema’s van het congres “Een half jaar GDPR: een eerste evaluatie”.

Het Congres staat open voor zowel leden als niet-leden van de V.E.F.
Simultane vertaling (Nederlands en Frans) wordt doorlopend voorzien. De deelnamekosten bedragen € 25 voor leden en € 40 voor niet-leden/externen.

Aarzel niet om het secretariaat te contacteren bij vragen.