Transparantie VEF

De balans 2014 werd voorgelegd op de AV van 27/03/2015 en goedgekeurd. Ook de begroting 2015 werd er goedgekeurd.

In PDF vindt u hieronder ook nog de balans 2012 - 2013 en de begroting voor 2014.