UGent: Opleidingen - Accounting, auditing en financieel management in de publieke en non-profit sector

De vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën van de Universiteit Gent organiseert in het najaar opnieuw studiemomenten voor externen rond actuele topics met betrekking tot boekhoud-, audit-, en financieel management hervormingen in de publieke en non-profitsector. Deze willen een forum bieden waarop academici hun concrete onderzoeksbevindingen kunnen voorstellen in dit vakdomein en waar prominente praktijkmensen en specialisten hierover verder kunnen reflecteren.

Dit is het opleidingsaanbod voor het najaar van 2016:

Non-profit opleidingen

 • Financieel management in vzw’s voor niet-financiële specialisten (15 & 22 september 2016)
 • Interne controle (17 november 2016)
 • Juridische en fiscale aspecten van vzw’s (8 september 2016)
 • Meten en beheersen van overhead (13 oktober 2016)
 • Grondige bespreking van de jaarrekening van vzw’s en stichtingen (29 september 2016)
 • Knelpuntboekingen bij vzw’s en stichtingen (6 oktober 2016)
 • Ontwikkelen van prestatie-indicatoren (20 oktober 2016)
 • Beoordeling van de financiële gezondheid van verenigingen en stichtingen (24 november 2016)

Publieke sector opleidingen

 • Grondige kennismaking met het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) (13 september 2016)
 • Interne controle (17 november 2016)
 • Meten en beheersen van overhead (13 oktober 2016)
 • Ontwikkelen van prestatie-indicatoren (20 oktober 2016)
 • Grondige kennismaking met de Internationale Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (15 december 2016)
 • Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen (20 september 2016)

Voor bijkomende informatie en inschrijvingen kunt u terecht op de volgende website of kunt u contact opnemen met Christophe Vanhee, e-mail: Christophe.Vanhee@UGent.be, tel. 09/243 29 06.