VEF: ambitieus strategisch plan en nieuwe Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw heeft op 30/03/2017 een Strategisch Plan (2017-2019) goedgekeurd, en een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld om het uit te voeren.

De VEF, ontstaan in 1996, verenigt op dit moment 131 organisaties die een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, samen goed voor ruimschoots de helft van het totaalbedrag van giften en legaten in België.

Het Strategisch Plan 2017-2019 heeft de ambitie de rol en de impact van de VEF te versterken op volgende 4 domeinen:
- ethiek en transparantie in de fondsenwerving
- belangenbehartiging, als representatieve sectororganisatie, gebaseerd op lidmaatschap van verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking
- professionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de fondsenwerving
- de vrijgevigheid van de bevolking in het algemeen

In navolging van de Algemene Vergadering, heeft de nieuwe Raad van Bestuur het belang van deze grote uitdaging erkend, en werden volgende verantwoordelijkheden en mandaten onder het nieuwe bestuur verdeeld:

- Michel Lorge (UNICEF België) werd aangeduid als voorzitter van de VEF.
Hij zal onder meer de implementatie van de nieuwe Europese regelgeving voor de Belgische non-profit sector met betrekking tot de bescherming van het privéleven op zich nemen, en zal de link met de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen verzekeren.
- Erik Todts (onafhankelijk expert) werd aangeduid als ondervoorzitter en penningmeester van de VEF.
Hij volgt een reeks dossiers op met betrekking tot fiscaliteit en verenigingsrecht, en zal mee instaan voor de herwerking van de Ethische Code op basis van de conclusies van een academisch onderzoek uitgevoerd door de KUL (november 2016).
- Luc Heyvaert (Light for the world) neemt het mandaat op van secretaris van de VEF.

Dit zijn de overige VEF-bestuursleden:
- Frédéric Brocvielle (CNCD 11.11.11)
- An-Heleen De Greef (Dokters van de Wereld)
- Philippe Demaret (Les Amis de la Petite Maison)
- Christèle Devos (SOS Kinderdorpen)
- Richard Julémont (Enfants de la Paix)
- Stéphane Steyt (Damiaanactie)
- Peter Van Craenenbroeck (Koepel Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11)
- Jeroen Van Hove (Oxfam-Solidariteit)

- Annelies Van Hamme blijft aangesteld als secretariaats- en communicatiemedewerker van de VEF. Zij is halftijds aanwezig op het secretariaat (maandag tem woensdagmiddag).

De VEF waardeert het professionalisme, de beschikbaarheid en de belangeloze inzet van de uittredende voorzitter, Luc De Groote (MS Liga Vlaanderen) sinds 2012, en van de secretaris sinds 2005, Philippe Demaret (Les Amis de la Petite Maison).

Brussel, 25 april 2017