VEF-AERF

Onthaal


Een aantal sociale en humanitaire organisaties die "beroep doen op de publieke vrijgevigheid", hebben op 6 juni 1996 de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving" opgericht en een Ethische Code aanvaard.
De Vereniging beschikt eveneens over een controle-orgaan, ingeschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Dit alles betekent het eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land.

Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF) aan de Belgische bevolking waarborgen bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen.

Contact

VEF vzw
Kruidtuinstraat 75
1210 Brussel

vefaerf.secr@gmail.com

Geert Robberechts, secretaris-generaal
0475/477.192
Nathalie Slosse, secretariaats- en communicatiemedewerker
02/225.43.29 (gsm: 0471/22.77.09)
Bereikbaar op maandag en dinsdag

Raad van Bestuur VEF (vanaf 30/03/2017):