Actualité

 • Congrès AERF "Six mois de RGPD : une première évaluation"

  , par Annelies Van Hamme

  L’Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds asbl (A.E.R.F.) a organisé le 29 novembre 2018 son congrès biennal, sur le thème "Six mois de RGPD : une première évaluation".
  Début 2018, il y avait une tension grandissante, voire un léger vent de panique, concernant la mise en oeuvre d’un (...)

 • Congres VEF "Een half jaar GDPR : een eerste evaluatie"

  , door Annelies Van Hamme

  De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw (V.E.F.) organiseerde op 29 november 2018 haar tweejaarlijks congres, met als thema “Een half jaar GDPR: een eerste evaluatie”.
  In de eerste jaarhelft was er een stijgende spanning, zelfs een lichte paniekstemming, naar de inwerkingtreding van (...)

 • Afscheid van Nathalie Slosse

  , door Annelies Van Hamme

  Op zaterdag 10 november is Nathalie Slosse overleden aan de gevolgen van kanker. Nathalie verzekerde met veel professionalisme en zorgvuldigheid een vervanging als secretaresse van de VEF, eerst 2014-begin 2015 en nogmaals 2017-begin 2018. Ze werd 42 jaar; ze laat een man en twee kinderen (...)

 • Adieu à Nathalie Slosse

  , par Annelies Van Hamme

  Samedi le 10 novembre, Nathalie Slosse est décédée des suites d’un cancer. Nathalie a assuré avec professionnalisme et méticulosité un remplacement comme secrétaire de l’AERF, entre 2014 et début 2015 et à nouveau entre 2017 et début 2018. Elle avait 42 ans ; elle laisse derrière elle un mari et deux (...)