Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Een 15-tal organisaties die beroep doen op de publieke vrijgevigheid hebben, op 6 juni 1996, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw opgericht, en een Ethische Code aanvaard.

De Vereniging beschikt over een controleorgaan, ingeschreven in het Intern Reglement. Het gaat om het eerste allesomvattend en zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in België.

Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving bij de Belgische bevolking het nodige vertrouwen scheppen in de morele kwaliteit van de fondsenwerving. De VEF wil eveneens financiële transparantie promoten van de rekeningen van de verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking.

Goed bestuur, een toegevoegde waarde

Tweejaarlijks VEF-Congres
Donderdag 19 oktober 2023, 14-17 u.
KVS, Arduinkaai 7 Brussel

Niet-leden eveneens welkom.

Over VEF

Wat is de VEF?

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk opgericht door verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, op...

Over VEF
Wat doet de VEF voor verenigingen ?

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving stelt alles in het werk om de vrijgevigheid van het grote publiek aan te moedigen, en tegelijkertijd een ethische en duurzame aanpak op het gebied van fondsenwerving te garanderen. Op die manier maakt zij het mogelijk een ​​klimaat te behouden en...

Over VEF
Lid worden

Indien uw vereniging beroep doet op de vrijgevigheid van het publiek in...

Over VEF
VEF-label

Alle ledenorganisaties hebben het recht om het VEF-label te gebruiken, waarmee...

Over VEF
Ethische Code

De instellingen, verenigingen en stichtingen van maatschappelijk belang hechten...

Over VEF
Handvest voor de Directe Dialoog

Verenigingen die de Direct Dialogue-methode gebruiken als instrument voor de...

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription