Wat is de VEF?


De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk opgericht door verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, op 6 juni 1996. Deze hebben een gezamenlijke Ethische Code en een Intern Reglement aangenomen.


Ethiek en vertrouwen

De vrijgevigheid van de bevolking stimuleren om giften te doen moet gebaseerd zijn op een wederzijds respect en een vertrouwensrelatie. Een legaal kader om het respect van ethische normen binnen de fondsenwerving te waarborgen bestaat op dit moment niet. Daarom heeft een kern van verenigingen in 1996 het initiatief genomen voor de oprichting van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw. Meer dan 120 verenigingen van allerlei groottes onderschrijven vandaag de Ethische Code en het Intern Reglement van de VEF. 
Aldus staat de VEF voor een omvattend zelfregulerend systeem op nationaal niveau met betrekking tot ethiek en transparantie in de fondsenwerving.


De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving is actief op vier domeinen:

- Belangenbehartiging, als representatieve sectororganisatie, gebaseerd op het lidmaatschap van verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek;
- Ethiek en transparantie in de fondsenwerving, zoals bepaald in de Ethische Code;
- Bevordering van professionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de fondsenwerving;
- De vrijgevigheid van de bevolking in brede zin.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription