2016: Ethiek en fondsenwerving 1996 - 2016


De VEF organiseerde op 24 november 2016 haar tweejaarlijks Congres in de Koninklijke Bibliotheek van België, met als thema “Ethiek en fondsenwerving 1996-2016”. De VEF bestond 20 jaar.


In de aanloop naar het Congres, werd een onderzoek toevertrouwd aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven (Campus Brussel), dat inzicht moest verschaffen in het aanvoelen door Belgische schenkers van methodes en modaliteiten van fondsenwerving.


De onderzoeksvragen spitsten zich toe op ethiek in fondsenwerving en op transparantie. De VEF werd opgericht als een zelfregulerend systeem dat waakt over kwaliteit en duurzaamheid van fondsenwerving in België. Daartoe werden een Ethische Code en een Huishoudelijk Reglement opgesteld en een controleorgaan opgericht.


Ethisch gedachtegoed is een dynamisch gegeven, vatbaar voor subjectiviteit, in een steeds evoluerende maatschappij. De Ethische Code werd opgesteld en aangepast door de VEF en door de ledenverenigingen. Nu werd eindelijk ook de schenker gehoord.


De resultaten van deze bevraging leidden tot een ethische "checklist"

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription